Dragonflies of Cambodia
 
 

Gynacantha subinterrupta Rambur 1842

References: Asahina (1967), Tsuda (2000), Donelly (2010), Kosterin (2010, 2011a).
Seen at ngkor Wat and Kep National Park.

 


Next

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top

Contact / Imprint